De veranderende wereld

De veranderende wereld

We leven in een veranderende wereld. Het oude is aan het verdwijnen en dit biedt ieder van ons meer nieuwe mogelijkheden en uitdagingen dan ooit tevoren. Oude systemen en kaders waar we sinds mensenheugenis op hebben vertrouwd, bieden geen zekerheid en veiligheid meer en brokkelen zienderogen af. In toenemende mate wordt er van ons gevraagd om op een nieuwe manier vorm te geven aan ons leven op Aarde. Deze nieuwe vorm kan niet bestaan uit een doctrine die van bovenaf wordt opgelegd en ons allemaal (weer) in een nieuw passend keurslijf stopt, want dat werkt niet meer. Dat is een oude manier, die alleen maar kaders kent van tegenstellingen, dualiteit en afgescheidenheid. Wat je binnen deze oude kaders ook bedenkt of ontwikkelt, het zal altijd ten koste gaan van iets of iemand; dat is nu eenmaal het karakter van deze kaders. Dit is een oud systeem dat niet meer past bij het bewustzijn van nu. We zijn aan het bewegen naar eenheid, leven vanuit ons hart in plaats van overleven vanuit onze angst. Deze beweging begint in ieder van ons.

De weg naar een werkelijke vrijheid

Het is logisch dat deze periode turbulent is. Het oude werkt niet meer en het nieuwe is er nog niet helemaal. Alles is in beweging en zoekend. De oude kaders moeten worden losgelaten en dat kan veel angst en onzekerheid oproepen. Het oude psychologische patroon is altijd geweest om liever te kiezen voor een pijnlijke, schijnbaar veilige situatie die bekend is, dan voor een betere, maar onbekende situatie. Wanneer je echter de moed hebt om je uit het oude bekende te laten vallen, dan ontdek je dat je niet in een angstaanjagend niets valt, maar dat je wordt opgevangen in een liefdevol alles. Dan ontdek je dat er eigenlijk niets is om bang voor te zijn. Alle mensen die deze weg al zijn gegaan, zullen dit beamen. Het goede nieuws is dat dit aantal steeds sneller groeit. De weg naar werkelijke vrijheid is geopend door de pioniers die ons zijn voorgegaan en het pad wordt steeds breder. Daarom zal het voor iedereen die volgt steeds gemakkelijker worden om de oude kaders te verlaten.

Dit proces gaat ons allemaal aan, want wij zijn één mensheid, één schepping, één AL. In dit proces is iedereen gelijk en van even grote waarde bij het scheppen van onze nieuwe wereld. We zijn allemaal nodig. Deze nieuwe wereld biedt voor iedereen een veilig, liefdevol en overvloedig bestaan, in vrijheid, vrede en eenheid. Een wereld met onbegrensde mogelijkheden voor iedereen. Want met minder hoeven we geen genoegen meer te nemen. Het is aan jou om door de poort te gaan, om op avontuur te gaan en deze nieuwe wereld te gaan verkennen.

Shares 0

Leave a Comment: