Wie ben ik

Sinds 1954 ben ik Yvonne Marée.
Toen ik een jaar of 12 was, probeerde ik mij het moment voor te stellen dat ik nog niet bestond en ik ontdekte dat ik, zelfs vóór 1954, geen moment kon vinden dat ik er niet was. En al ging ik in mijn voorstelling honderden, duizenden jaren vooruit in de tijd, nooit kwam er een moment dat ik er niet meer zou zijn. Ik realiseerde mij op dat moment dat ik er altijd al was geweest en dat ik er ook altijd zou zijn. Destijds hield ik me verder niet bezig met de hoedanigheid van dat eeuwige bestaan. Ik nam het als vaststaand gegeven aan en ging verder met waar ik mee bezig was. Ik begin nu pas te begrijpen hoeveel invloed deze bewustwording op mijn verdere leven heeft gehad. Met alles wat ik doormaakte was er altijd iets in mij dat zich ervan bewust was dat mijn leven hier en nu, het leven van ieder van ons, uiteindelijk slechts een seconde is in de oneindigheid van ons totale zijn en dat er dus een groter verband moest zijn. Dat er meer moest zijn dan de ervaring waarin ik mij nu bevond. Dus ik werd een zoeker, een graver.

Wie ben ik werkelijk? Als dit leven hier en nu als Yvonne een onderdeel is van een groter geheel, wat is daar dan de diepere zin van? En wat is het verband met de mensen die een rol spelen in mijn leven? Wat hebben wij van elkaar te leren? Wat heb ik te leren? Hoe verbind ik dit grote zoeken met mijn dagelijkse leven?

Sneeuwklokjes in de lente

Mijn weg

Poort met doorkijk naar bergpad

Gewapend met deze vragen ben ik gaan verkennen, gaan ervaren en gaan doen. Onderweg heb ik op allerlei manieren en van veel mensen hulp gehad.
Ik heb ook dankbaar en heel nieuwsgierig gebruik gemaakt van de vele vormen van therapie waar ik onderweg mee in aanraking kwam. Soms raakte ik zo onder de indruk van het effect van een bepaalde werkwijze, dat ik besloot om deze me eigen te maken. Want ik deel graag. Als ik iets ervaar dat werkt en mij verder helpt, dan wil ik dat graag delen met anderen. Dan wil ik in staat zijn om het over te brengen, zodat anderen er ook de vruchten van kunnen plukken. Om die reden ben ik onder andere Reikileraar, reïncarnatietherapeut en Heart & Soul Healing Practitioner geworden.
Het werken met de Merkaba en de kennis van de Heilige Geometrie van Drunvalo Melchizedek heeft mij geïnspireerd om mijn grenzen steeds verder te verleggen en de onbegrensdheid van mijn mogelijkheden te blijven onderzoeken.
Heart & Soul Healing van Ken Page maakte mij bewust van de kracht van het loslaten van oude emoties, oude gedachten en oude patronen. Deze werkwijze pas ik nog steeds toe in de vorm van een intensieve energetische healing.

Al deze ervaringen hebben mij gevormd. Niet alleen als healer en coach, maar zeer zeker ook als mens. Mijn eigen, soms grillige weg kreeg steeds meer betekenis en zin. Ik moest al deze ervaringen doormaken om mijn eigen grenzen te ontdekken, mezelf vorm te geven en mijn eigen stem te laten horen. Geloven in mezelf, mijn hart vrijmaken om werkelijk lief te hebben en mezelf te verbinden met de mensen die me lief zijn.

Mijn hart aan het roer

In 2015 ontdekte ik het werk van Matt Kahn, een Amerikaanse spirituele leraar wiens lezingen een grote rol spelen in het verder openen van mijn hart, waardoor mijn leven en werk de verbondenheid en diepgang hebben gekregen waar ik altijd naar verlangd heb.
Ik voel dat ik nu mijn plaats inneem, met alles wat en wie ik ben. In mijn persoonlijke leven en in mijn werk. Ik kijk met vreugde uit naar alle mooie ontmoetingen en ervaringen die mij nog te wachten staan nu mijn hart de leiding heeft.

Een liefdevolle groet,
Yvonne Marée

muurtekening van een kind met een hartvormige ballon